ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ค. 62 กีฑานักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
24 ก.ค. 62 โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงใหม่
15 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
05 ก.ค. 62 กีฬาสีภายในสถานศึกษา
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
29 มี.ค. 62 วันอนุมัติผลการเรียน
18 มี.ค. 62 ถึง 20 มี.ค. 62 ส่งคะแนน ส่ง ปถ
15 มี.ค. 62 ประกวดสื่อคณะครู
08 มี.ค. 62 ถึง 11 มี.ค. 62 สอบปลายภาค ป.1 - ป.3
04 มี.ค. 62 ถึง 11 มี.ค. 62 สอบปลายภาค (สอบออนไลน์) ป.4- ม.3
28 ก.พ. 62 สอบประเมินผู้เรียนปลายปี โดยข้อสอบ สพฐ ม.1,ม.2
28 ก.พ. 62 สอบสมรรถนะ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ป.3,ป.6,ม.3
27 ก.พ. 62 สอบประเมินผู้เรียนปลายปี โดยข้อสอบ สพฐ ป.2,ป.4,ป.5
14 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงใหม่
12 ก.พ. 62 สอบการอ่านเขียน ป.1
02 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ชั้น ป.6
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ชั้น ม.3
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา