รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
219 ถ.ท่าสะต๋อย   ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ 053241863
Email : tstschool62@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :