ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการตระหนักรู้ด้านสุขภาพผู้สูงวัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,13:36   อ่าน 171 ครั้ง