ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปี 2561
ของลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ  และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,13:11   อ่าน 429 ครั้ง