ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

 
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,17:02   อ่าน 2299 ครั้ง