ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงยุวันดา เครือใจ ที่สอบศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอันดับที่ 1
ที่สอบศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  ได้เป็นอันดับที่ 1 พร้อมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  6 คน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. เด็กหญิงยุวันดา  เครือใจ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทุ่งไพศาล
3. เด็กหญิงพรนัชชา ศิริสัญลักษณ์     SMART YRC
4. เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนสี
5. เด็กหญิงรัฐริกา พงษ์คำมูล
6. เด็กชายณัฐกิตต์  โนจากุล
7. เด็กหญิงรัญญา  มณีรัตน์
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,22:21   อ่าน 290 ครั้ง