ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษา
ตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วันที่ 29 - 30 เมษายน 2562
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2562,16:09   อ่าน 198 ครั้ง