ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
ประจำปี 2563
ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,10:48   อ่าน 70 ครั้ง