ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล - ม.3
ณ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,10:58   อ่าน 99 ครั้ง