ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,09:06   อ่าน 278 ครั้ง