ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
ประจำปี 2563
ณ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,09:10   อ่าน 415 ครั้ง