ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานเกษียณ อ.จันทร์ฉาย ดวงใจ
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
แด่ อ.จันทร์ฉาย ดวงใจ  ครูเชี่ยวชาญ
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,08:52   อ่าน 246 ครั้ง