ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
รงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน
โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,09:01   อ่าน 211 ครั้ง