ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563
โดยให้นักเรียนประดิษฐ์กระทง โคม และผางประทีป
วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,12:32   อ่าน 425 ครั้ง