ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากการหยุดเรียนในสถานการณ์โควิด
ระหว่างวันที่ 6 - 15 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,12:47   อ่าน 352 ครั้ง