ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 15) 14 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 62) 27 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบเข้า ม.1 (อ่าน 102) 06 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 125) 22 เม.ย. 64
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเข้าชั้น ม.1 (อ่าน 114) 21 เม.ย. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2564 (อ่าน 112) 01 เม.ย. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 (อ่าน 125) 29 มี.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 (อ่าน 110) 18 มี.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 (อ่าน 112) 11 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 188) 08 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดจ้างค่าพาหนะ (อ่าน 102) 08 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา (อ่าน 117) 08 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุกีฬา (อ่าน 100) 08 มี.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 (อ่าน 78) 04 มี.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 (อ่าน 95) 24 ก.พ. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 83) 23 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา (อ่าน 111) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 101) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา (อ่าน 91) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา (อ่าน 77) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 83) 16 ก.พ. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 90) 11 ก.พ. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 133) 04 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 134) 28 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึก ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาหนังสือเรียน (อ่าน 368) 11 ก.ย. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางกมลวรรณ ดำรงค์พานิช (อ่าน 396) 19 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางกมลวรรณ ดำรงค์พานิช (อ่าน 327) 19 ส.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (อ่าน 55) 19 ส.ค. 63
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุการศึกษา – ราคา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 58) 19 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางไอลดา เกิดนาค (อ่าน 303) 18 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางไอลดา เกิดนาค (อ่าน 279) 18 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางรุ่งนภา แก้วก๋อง (อ่าน 222) 14 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางรุ่งนภา แก้วก๋อง (อ่าน 223) 14 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ (อ่าน 266) 10 ส.ค. 63
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2562 (SAR 62) โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษา เทศบาลนคร (อ่าน 282) 01 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจริยา ถาปินตา (อ่าน 409) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ อ.ธนัฏฐา วูฒิวณิชย์ (อ่าน 522) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจริยา ถาปินตา (อ่าน 493) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ อ.อาภาภรณ์ วงค์คำจันทร์ (อ่าน 405) 13 ธ.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ อ.อาภาภรณ์ วงค์คำจันทร์ (อ่าน 439) 25 พ.ย. 62