ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางจันจิรา อินต๊ะเสาร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
ดำรงตำแหน่งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2557,00:00   อ่าน 2045 ครั้ง