ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง SELF ASSESSMENT REPORT : SAR ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 25) 29 มิ.ย. 61
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 22) 29 มิ.ย. 61
ผลงานดีเด่นของผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 1816) 24 พ.ย. 57