ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 481) 29 มิ.ย. 61
ผลงานดีเด่นของผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 2218) 24 พ.ย. 57