ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,20:04  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,20:03  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2560,10:49  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางวิจิตตรา แสนบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,18:31  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายธนพล เฉลิมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2559,15:23  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางนารี จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2559,13:11  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณาภรณ์ ตันป้อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2559,20:34  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลวรรณ คำมาเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2559,18:54  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุชรินทร์ ขันทนันคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2559,08:57  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
ชื่ออาจารย์ : นายชัยกิจ ตื้อยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2558,10:38  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..