ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ ปราบสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,23:34  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ ปราบสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,22:37  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,09:33  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางไอลดา เกิดนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,12:20  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางไอลดา เกิดนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,20:18  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,20:04  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,20:03  อ่าน 394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2560,10:49  อ่าน 361 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางวิจิตตรา แสนบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,18:31  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายธนพล เฉลิมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2559,15:23  อ่าน 627 ครั้ง
รายละเอียด..