ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,09:33  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางไอลดา เกิดนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,12:20  อ่าน 394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางไอลดา เกิดนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,20:18  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,20:04  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,20:03  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2560,10:49  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางวิจิตตรา แสนบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,18:31  อ่าน 400 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายธนพล เฉลิมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2559,15:23  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางนารี จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2559,13:11  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณาภรณ์ ตันป้อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2559,20:34  อ่าน 448 ครั้ง
รายละเอียด..