ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2560,10:49  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางวิจิตตรา แสนบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,18:31  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายธนพล เฉลิมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2559,15:23  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางนารี จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2559,13:11  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณาภรณ์ ตันป้อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2559,20:34  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลวรรณ คำมาเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2559,18:54  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุชรินทร์ ขันทนันคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2559,08:57  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
ชื่ออาจารย์ : นายชัยกิจ ตื้อยศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2558,10:38  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ - รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขปลูกฝังรักการอ่านสานสู่ฝันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางธนัฏฐา วุฒิวณิชย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2558,15:32  อ่าน 1003 ครั้ง
รายละเอียด..