ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาหนังสือเรียน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ผักและผลไม้,อาหารส..

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวสาร) จำนวน 4 ร..

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ

ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัย

ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

การแข่งขันกรีฑานักเรียน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง