ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามขั้นตอน 6C โมเดล เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตคนล้านนา ของ..

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยขอเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามขั้นตอน 6C โมเ..

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ผักและผลไม้,อาหารส..

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันยี่เป็ง ประจำปี 2566

กิจกรรมมุทิตาจิตคุณครูเกษียณ

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่คุณครูนารี จันทร์ภิรมย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชก..

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางรณิดา วงษ์สะพาน เนื่องในโอกาสเ..