ภาพกิจกรรม

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ

ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัย

ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

การแข่งขันกรีฑานักเรียน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

กิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั..

การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2565

การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2565

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอล

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอล

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจำปี 2565

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ณ วัดเจดีย์หลวง

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในโรงเรียน