ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ผักและผลไม้,อาหารสด,อาหารแห้ง) จำนวน 59 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับวัสดุประกอบอาหารกลางวัน 23 - 26 พฤษภาคม 2565 (ผักและผลไม้,อาหารสด,อาหารแห้ง) ดาวน์โหลดไฟล์