กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ครบ 90 พรรษา   12 สิงหาคม 2565
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
​วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565
20220811070428.jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070429(1).jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070429.jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070430(1).jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070430(2).jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070430.jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070431(1).jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070431.jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070432(1).jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070432.jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070433(1).jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070433.jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070434(1).jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th 20220811070434.jpg - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง | https://thasatoi.ac.th