การแข่งขันกรีฑานักเรียน

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฑาของนักเรียน
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565
20220819095447.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095448(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095448(2).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095448.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095449(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095449(2).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095449.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095450(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095450(2).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095450.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095451(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095451.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095452.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095453(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095453.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095454(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095454(2).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095454.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095455(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095455(2).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095455.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095456(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095456(2).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095456.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095457(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095457(2).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095457.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095458(1).jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th 20220819095458.jpg - การแข่งขันกรีฑานักเรียน | https://thasatoi.ac.th