กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ ประจำปี 2565
ได้แก่ ผอ.จันจิรา อินต๊ะเสาร์  และครูจริยา ถาปินตา
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565